Egy erős imádság: ezzel minden anya megvédheti a gyermekét!

„Az Anya imája a gyermekéért” az imádság erős védelmet nyújt a gyermek részére:

Az anya imája a gyermekéért

Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, Szent Mária hozzád imádkozok, hallgass meg engem, bűnös és méltatlan szolgádat (a te neved). Uram, légy könyörületes gyermekemhez (a gyermek neve), könyörülj meg rajta és mentsd meg őt Szent Nevedért.

Uram, bocsásd meg minden bűnét, vétkeit, melyeket akarattal vagy anélkül követett el.

Uram, vezessed gyermekemet a védett, igaz úton, melyet Te őrzöl, tanítsák gyermekemet a Te szavaid, világosítsa meg elméjét Krisztus fénye, hogy gyermekem lelke megmenekíttessék, és teste meggyógyíttassék.

Uram, áldjad meg őt a házban, a ház körül, a mezőn, a munkában, az úton és mindenütt, ahol Te vagy az Úr.

Uram, mentsd meg Szent palástoddal a kilőtt golyótól, nyíltól, késtől, kardtól, halálos méregtől, tűztől, árvíztől, a betegségektől és a hiábavaló haláltól.

Uram, védjed meg a látható ellenségektől csakúgy, mint a láthatatlanoktól, minden rossztól, gonoszságtól és szerencsétlenségtől.

Uram, gyógyítsd meg, ha betegségtől szenvedne, tisztítsd meg a bajtól, óvjad a bűntől (dohányzástól, kábítószerektől) és enyhítsd szellemének szenvedését és bánatát.

Uram, add meg neki a Szentlélek kegyelmét, hosszú életet és egészséget, testi-lelki tisztaságot.

Uram, add neki áldásodat, áldjad meg az ő családját, családi életét, gyermekeit. Uram, add az én, a te méltatlan és bűnös szolgád, gyermekének szülői áldásodat, holnap reggel, délben és este is a Te akaratod szerint, a Te nevedben, hiszen a Te országod örök és mindenható. Ámen.

Uram, kegyelmezz! (12-szer).