Arra tanítsd meg a gyermekeket, hogy ha az életben csak ezt a három feladatot oldják meg, akkor boldog életük lesz!

Elgondolkodó gondolatok

Sok szülő egyenlő bánásmódban részesíti gyermekeit. De ebben a nevelési stílusban vannak olyan hátrányok, amelyekről mindenkinek tudnia kell:

Az egyenlőség nem képes motiválni a készségek fejlesztését. A fő probléma ugyanis az, hogy egyenlőség esetén hiányzik a magasabb képességekkel és tudással rendelkező személy tapasztalatának és bölcsességének tiszteletben tartása. Amíg a gyermek úgy gondolja, hogy egyenlő a felnőttel, addig nem fog fejlődni. Hiszen olybá tűnhet neki, hogy ő már mindent tud és mindenre képes.

Éppen ezért a szakértők úgy vélik, hogy a gyermekeket a következő három feladat megoldására kell tanítani:

  • hogyan tudja az érzelmeit és igényeit egyedileg, és nem más emberek segítségével irányítani, kielégíteni;
  • hogyan tudja önmagát és szükségleteit önellátóvá tenni, és nem más emberek segítségével érvényesülni ez életben;
  • hogyan tudja magát megvalósítani a társadalomban (úgyszintén mások segítsége nélkül).

Ezenkívül a szakértők azt tanácsolják, hogy 21 éves koráig a gyermek a következő egyszerű szabályt (képességet) sajátítsa el:

1. Senki sem tartozik neki semmivel.

2. A szabályokat azok alakítják, akik fizetnek.

3. Az egyediség és a zsenialitás képezi az önértékelés kialakulásának alapját. De a valóságban ezeknek nincs akkora jelentősége.

4. Mindenki képes sikeres társadalmi kapcsolatok kiépítésére, és képes a termékei és szolgáltatásai eladására. Ezek a készségek másoktól való pénzügyi szabadságot és függetlenséget biztosítanak.

5. Az arra való kísérlet, hogy a „fizetőkkel” egyenlő feltételek mellett kommunikáljon, nem konstruktív és nem is vezet eredményre. Ha valaki a saját szabályai szerint szeretne élni, akkor fizessen.

6. A tiszteletet ki kell érdemelni. Nem esik csak úgy magától az ölünkbe.

7. Az ideális körülmények degradációhoz, a fejlődés elmaradásához vezetnek. Az életben szinte semmit sem lehet ilyen módon megszerezni. Általános szabály, hogy jelentős erőfeszítéseket kell tenni, és „el kell fogadnunk a játékszabályokat” annak érdekében, hogy győztesek legyünk.

És te milyen szabályokat, bölcsességeket tartasz a legfontosabbnak egy gyermek számára?