Most mindent megtudhatsz a Vízöntőkről – Részletes elemzés!

Egy szinte mindenre kiterjedő, részletes elemzést hoztunk a Vízöntőkről. Ha szeretnétek igazán megismerni a jegy szülötteit, nincs más dolgotok, mint elolvasni a cikket!

A Vízöntő (Aquarius) az állatöv 11. jegye (január 21-február 19.)

Személyisége: Kettősség jellemzi. Titokzatos, érzéseit, gondolatait nem adja ki. Reformer, új és eredeti ötletei mellett minden új eszme, lehetőség és gondolat is érdekli. Sokszor elragadják a saját elképzelései, ötletei, melyekhez ragaszkodik, és nehezen látja be, hogy az ő gondolatai mellett létezhetnek más alternatívák is.

Ha képen ábrázolnák, akkor az arca egyik felén udvari bolondként, míg a másikon szfinxként jeleníthetnék meg. Az udvari bolond szerep alkalmat ad a Vízöntőnek, hogy a hatalom képviselőinek szellemesen fogalmazza meg a legmélyebb igazságokat, a szfinx messzire tekintő, titokzatos maszkján keresztül pedig képes érzéseit és gondolatait elrejteni. A Vízöntő a korlátokat nem viseli el, a hierarchiát nem kedveli, saját elvárásai szerint éli az életét. A francia forradalom jelszava a „szabadság, egyenlőség, testvériség”, ez számára szent. Gondolatainak szabadsága ugyanolyan fontos számára, mint a személyes szabadsága. Másokat tiszteletben tart, baráti kapcsolataiban lojalitás jellemzi. Igazságérzete fejlett, a kivételezést, protekciót nem szereti. Egyenlő mércével ítél, véleményét nem rejti véka alá. Eszményei beteljesülését az érzékfeletti világban találja meg, a realitás nem állítja meg. Minden szokatlan dolgot kedvel. Nagy felfedező, a természet titkait folyton fürkészi. Szereti a tudományt, és a művészeteket is. Igazi idealista, határtalan képzelőerővel, aminek köszönhetően valódi művészként képes alkotni. A magasabb rendű Vízöntő diplomatikus, becsületes, hűséges, megbízható és jó lelkű. Emberszeretet és fejlett szociális érzék jellemzi. Az emberekbe szinte belelát, megérzi mások szándékait. Erős akaratú, kitartó, az akadályokat nem ismeri. Nagy igazságérzete miatt békéltetőként is jól funkcionál. Az emberek nem mindig értik meg, finom, nemes érzésű, nem mindennapi eszmevilágát. Bár a Szaturnusz bolygó miatt szeret elvonulva gondolkodni, társaságkedvelő és szeretetreméltó. Hirtelen haragú, de képes hamar megbékélni. Kedélye gyakran hullámzó, a lehangoltság és a szárnyalás egyaránt jellemzi. Időnként kiszámíthatatlanná és különcködővé válik, amit az Uránusz hatása okoz. A Vízöntő életében az Uránusz sok hirtelen változást idéz elő. Kiemelkedő a matematikai képessége, emellett kitűnő filozófus is.

A Vízöntő egészsége:

Idegrendszere labilis. A bokák és az alsó lábszár védelmére kell figyelnie. A Vízöntő jegyhez tartozik a keringés rendszere.

A Vízöntő, mint gyermek:

Okos, nyitott, és érdeklődő. A ráerőltetett dolgoknak igyekszik ellenállni. Kedveli a zenét, az olvasást, és a természetet. Sok barátja van, mert figyelmes, és segítőkész. Eredeti ötletei vannak. Amennyiben szüleitől kellő figyelmet és támogatást kap, kibontakoztatja képességeit. Ennek hiányában azonban lázadóvá válik. Nem tiszteli a hagyományokat és a szokásokat, ha azokat kötelező jelleggel kell betartania. Aki elnyeri a szívét, őszinte barátra lel benne.

A Vízöntő, mint szülő:

Szülőként a tekintélyelvű, hagyományos kapcsolat helyett a baráti viszony kialakítására törekszik. Intellektuális és bohém, szeret játszani gyermekével. Nehezen viseli az állandóságot, szabadon éli az életét, ezért gyermekére nem mindig jut elég ideje. Amennyiben gyereke levegő vagy tűz jegyű, akkor ezzel nincs gond, de a föld és víz jegyű gyermekek ezt nehezen tolerálják.

A Vízöntő és a munka:

Az értelmetlen, felesleges szabályoknak ellenszegül. Leginkább önálló munkakörökben teljesít jól. A magas rendű Vízöntő ideális és jó főnök, mert tág teret ad beosztottjainak. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kelleténél több szabályt kényszerítenek rá, továbbáll. Sok feltaláló a Vízöntő jegyében születik. Mindegy, milyen hivatást választ, mindig az új ötleteket, és a haladást képviseli. Ez fokozottan igaz a művészeti ágak esetében, pl. szobrászat, festés, írás.

A Vízöntő és a szerelem:

A társadalmi elvárások hidegen hagyják. Kapcsolataiban a szélsőségesség dominál. Igénye és képessége is van arra, hogy kapcsolataiba új színt vigyen. Az Uránusz kifogyhatatlan mennyiségű ötlettel támogatja ebben, ám társa nem mindig tolerálja a hirtelen változásokat. Partnerében is a különlegeset keresi, új tulajdonságokat kutatva jellemében, lelkében. A szerelemben a maximumot nyújtja, és azt is várja el. Ha nem érzi, hogy kellően tolerálják, vagy túl sok az elvárás vele szemben, akkor továbbáll. Szereti az izgalmas helyzeteket. Mélyen képes szeretni, és a barátság a szerelemben és a házasságban is fontos számára. Akkor lehet vele boldog a kapcsolat, ha a partnere figyelembe veszi és tolerálja a Vízöntő szabadságvágyát, és szellemi érdeklődését. Fontos számára a barátaival való kapcsolattartás. A szerelemben is újítónak számít. Ki nem állhatja a közönségest, az általánost, és az átlagost.

Életmódja és szabadidős tevékenységei:

Könnyen és gyorsan tanul. Műveltségét használja kiváló ötleteinek megvalósításához. Többnyire a művészetek és a tudomány területén tudja kifejezni magát. Kedvenc tevékenységei közé tartozik az archeológia, az asztrológia, a fényképezés, a radiológia, az elektromossággal összefüggő tevékenységek, valamint a különleges, ritka tárgyak tanulmányozása. A politikában is a haladó eszmék érdeklik. A személyes, intim kapcsolatok helyett a nagyobb társaságok, klubok vonzzák.

Tulajdonságainak torzulása:

Tulajdonságainak eltúlzottsága esetén fanatikussá, agitátorrá válhat. Szilárdan meg van győződve róla, hogy a világnak el kell fogadnia az ő drasztikus elképzeléseit. A Szaturnusz hatás miatt elszigetelődhet, depresszióssá válhat, mert csalódások érik, ha a céljait nem tudja elérni. Újító ötletei elérése közben azt hiheti, hogy a cél szentesíti az eszközt, ezért anarchistává válhat. Elégedetlenné teszi, ha konvencionális, konzervatív életet kell élnie.

A Vízöntőre ható bolygók:

A Vízöntő pozitív töltésű, szilárd minőségű levegőjegy. Határozott jellem, céljait saját elképzelései szerint szereti megvalósítani, ettől nehéz eltántorítani. Kitartó, elképzeléseit, vállalásait véghezviszi. Szívós és állhatatos. Uralkodó bolygója a Szaturnusz, melyet a karma bolygójának is neveznek. A karma jelentése: Minden tett elnyeri méltó jutalmát. A Szaturnusz jelképezi a mély gondolatokat, a korlátozást, a merevítést és a valódi elmélyedést. Ezek a tulajdonságok a Vízöntő jegyében születettek felelősségérzetében, körültekintésében, és kötelességtudatában nyilvánul meg. A Vízöntő társ uralkodó bolygója az Uránusz, ami a haladás, a függetlenség, és a szabadság jelképe. Újító, kiszámíthatatlan, ötletszerű. Az Uránusz jelképezi a szabadságot és a függetlenséget. Nem tiszteli a hagyományokat, ami ellentétben áll a Szaturnuszi higgadtsággal és óvatossággal, ezért nehézséget hoz a személyiségbe. A levegő elem szellemi, művészi, és intellektuális tehetséggel ruházza fel a Vízöntőt. Sokoldalúságot, könnyű felfogást, a változatosság szeretetét adja. A két minőség csak látszólag ellentétes, valójában egymás kiegészítői. A levegő jegyekre jellemző a közlékenység, az információk és az eszmék „szállítása.”

A Vízöntő jele:

A Vízöntő jele két egymás fölött elhelyezkedő hullámvonal, ami a régi korokban a vizet jelképezte. Később a két hullámvonalat a kígyókkal, mint a bölcsesség jelképeivel hozták összefüggésbe.